สังคม » เชียงใหม่ ประกอบพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564

เชียงใหม่ ประกอบพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564

11 กรกฎาคม 2021
489   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ประกอบพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564 เทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ และข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงสร้างความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ ให้แก่กรุงศรีอยุธยาในด้านต่าง ๆ ไว้นานัปการ ทั้งในด้านการทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญ ทรงปกครองอาณาราษฎร์ ด้วยทศพิธราชธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในบูรพาประเทศ ที่เป็นมิตรและสนิทสนมกับชาวยุโรป ที่ต่างมุ่งหวังครอบครองอาณาจักรสยาม และด้วยพระปรีชาญาณ ได้ทรงตัดสินพระทัยเลือกเจริญสัมพันธไมตรีอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศฝรั่งเศส เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับประเทศฮอลันดา แม้ว่าการคบค้าสมาคมกับฝรั่งเศสเปรียบเสมือนหนีเสือปะจระเข้ก็ทรงเลือก เพราะได้ทรงตระหนักดีว่าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงมีเจตนาชักชวนให้เข้ารีต

ดังนั้น ด้วยพระปรีชาญาณอันสูงส่ง จึงได้ดำเนินการทางการทูต ด้วยความละเอียด สุขุม รอบคอบ ทรงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนทูต ทรงขอเวลาศึกษาไตร่ตรองหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาให้ถ่องแท้เสียก่อน นับได้ว่าทรงบรรลุจุดสูงสุดของการทูตไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งผลแห่งการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรป เป็นผลให้เกิดการรับเอาอารยธรรมเข้ามาในประเทศ ยังความเจริญในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้า และสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศ