การศึกษา » วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียนในโครงการ “Gifted School & Pre College 2021”

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียนในโครงการ “Gifted School & Pre College 2021”

3 กรกฎาคม 2021
599   0

Spread the love

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อค้นหาตัวเองในสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยี ในโครงการ “Gifted School และ PRE College 2021”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยว่า Gifted School  เป็นโครงการที่ส่งเสริมผู้มีพรสวรรค์ และความชื่นชอบในด้านเทคโนโลยีได้มาเปิดประสบการณ์เรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสาขาวิชาที่ตัวเองชื่นชอบ เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยโดยทีมคณาจารย์ที่มากประสบการณ์ สามารถนำผลการเรียนแนบใน portfolio เพื่อยื่นสมัครใน TCAS รอบที่ 1 ได้

โดยคุณสมบัติ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมาะสำหรับน้องที่กำลังค้นหาตัวเองในการศึกษาต่อทางด้านสายเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรี ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 18,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด)เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 2564 – 9 มกราคม 2565เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น – 16.00 น.เรียน 4 วิชา วิชาละ 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 120 ชั่วโมง

Pre College โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความใฝ่ฝันและชื่นชอบการเรียนในสายเทคโนโลยี สามารถเก็บคะแนนและเกรดเพื่อเทียบโอนในระดับปริญญาตรีได้จริง

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 16,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด) เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 64 – 9 มกราคม 65 เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น – 16.00 นเรียนวิชาทั่วไป 2 วิชา วิชาละ 5 วัน  วันละ 6 ชั่วโมง เรียนวิชาเฉพาะสาขา 1 วิชา วิชาละ 8 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 108 ชั่วโมง

กิจกรรมพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิ  กิจกรรมศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัส และรู้ลึกเกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมการสร้าง Portfolio เพื่อประกอบการเข้าสมัคร TCAS รอบที่ 1  กิจกรรมเข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษารุ่นพี่แบบ exclusiveกิจกรรมงานเลี้ยงปิดค่ายพร้อมมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมอีกมากมาย

สำหรับความพิเศษของ ปีนี้โครงการ Gifted ได้มีความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการ Gifted ของมนุษย์ สำหรับน้องๆ ที่สนใจสายมนุษย์ สามารถเข้าร่วมโครงการ Gifted  School  Humanities เพื่อเรียนรู้ทักษะการสื่อสารและกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ ใน 4 วิชา ของทางด้านมนุษยศาสตร์ ได้แก่ วิชา Speaking in Public like A Pro, วิชา Philosophies in Netflix ,วิชา How History is Produced และ วิชา Telling Stories Like Hollywood Films

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Gifted  School  Humanities สามารถใช้ Portfolio ประกอบการยื่นสมัครในระบบ TCAS รอบที่ 1 ของคณะมนุษยศาตร์ ได้แก่ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาปรัชญา ภาควิชาประวัติศาสตร์ และภาควิชา BA Humanities & Sustainability (BAHS)  (*หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะยื่น Portfolio ในภาควิชาภาษาอังกฤษ จะต้องเลือกทำกิจกรรมในวิชา public speaking เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น!) สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสร้าง Portfolio เพื่อประกอบการเข้าสมัคร TCAS รอบที่ 1 สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะพร้อมสัมผัสประสบการณ์จริงบนเวที TED TALKS สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปิดค่ายพร้อมมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการ : https://service.camt.cmu.ac.th/gifted/ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ @CAMTCMU  หรือที่ www.camt.cmu.ac.th  หรือที่ FB CAMT CMU  หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 063-5250248 .