เศรษฐกิจ » บสย. ลุยค้ำฯสุดตัว อนุมัติค้ำฯสินเชื่อพุ่ง 103,000 ล้านบาทช่วยผู้ประกอบการ 107,000 ราย

บสย. ลุยค้ำฯสุดตัว อนุมัติค้ำฯสินเชื่อพุ่ง 103,000 ล้านบาทช่วยผู้ประกอบการ 107,000 ราย

29 มิถุนายน 2021
533   0

Spread the love

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เผยผลดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-25 มิ.ย. 2564 ว่า ได้อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวมทุกโครงการ จำนวน 103,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 107,000 ราย ได้แก่ โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู จำนวน 35,000 ล้านบาท โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 9 จำนวนกว่า 50,000 ล้านบาท โครงการค้ำประกันสินเชื่อไมโคร 4 และโครงการอื่นๆ จำนวน 6,900 ล้านบาท
สำหรับผลดำเนินงานโครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู ขณะนี้มีสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการ 23 ธนาคาร อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 35,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 12,300 ราย อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อเฉลี่ยต่อวัน ประมาณ 1,600 ล้านบาท โดย 5 อันดับกลุ่มธุรกิจที่ บสย.ค้ำสูงสุด ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการ 2.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3.การผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ 4.ธุรกิจยานยนต์ และ 5 ธุรกิจพักแรม
นอกจากนี้ บสย. ยังมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือลูกค้าค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อบรรเทาภาระการผ่อนชำระ สำหรับลูกหนี้ทั่วไป ได้แก่ มาตรการผ่อนชำระน้อยตามความสามารถจริง มาตรการดอกเบี้ยต่ำเพื่อแบ่งเบาภาระหนี้ ชำระค่างวดเงินต้น และ กลุ่มลูกหนี้ที่กำลังประสบปัญหา โดยลดจำนวนเงินค่างวด พักชำระหนี้ ระยะเวลา 6 เดือน
ทั้งนี้ยังได้เปิดให้บริการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย. F.A. Center) เมื่อเดือนกันยายน 2563 ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร SME D Bank ถนนพหลโยธิน เพื่อเป็นศูนย์กลางที่ปรึกษาทางการเงิน แก้ไขหนี้ แนะนำการเข้าถึงสินเชื่อ การให้ความรู้ด้านการเงินกับเอสเอ็มอี โดยมีผู้ประกอบธุรกิจขอรับการปรึกษาแล้วกว่า 5,300 ราย ประกอบด้วย ขอรับคำปรึกษาจำนวน 2,613 ราย และร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน 2,687 ราย ในจำนวนนี้เป็นการขอรับการปรึกษาแบบเชิงลึก ประมาณ 1,000 ราย โดยขอรับคำปรึกษาสูงสุด 3 เรื่อง คือ 1.ขอสินเชื่อ 695 ราย สัดส่วน 69.5% 2. ปรับโครงสร้างหนี้ 178 ราย สัดส่วน 17.8% และ 3.เพื่อพัฒนาธุรกิจ 127 ราย สัดส่วน 12.7%.