สังคม » ไนท์ซาฟารี Kick Off  วัคซีนเข็มแรก เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการ

ไนท์ซาฟารี Kick Off  วัคซีนเข็มแรก เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการ

8 มิถุนายน 2021
441   0

Spread the love

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วม Kick Off  วัคซีนเข็มแรก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นไปตามมาตราการการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  เข้าร่วมการฉีดวัคซีนเข็มแรก พร้อมได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการนำรถลากพ่วงให้บริการรับ – ส่ง ผู้ที่มาฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564.