สังคม » เชิญชวนชาวเชียงใหม่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน สร้างกำแพงป้องกันโควิด-19

เชิญชวนชาวเชียงใหม่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน สร้างกำแพงป้องกันโควิด-19

1 มิถุนายน 2021
810   0

Spread the love

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว หลังพบการระบาดในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เพื่อสร้างกำแพงป้องกันโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ “กำแพงเมือง” ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้งานในวันพรุ่งนี้

วันนี้ (31 พ.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 4 ราย โดยทั้งหมดไม่มีความเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ใด ๆ ที่มีอยู่ แต่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสในครอบครัวและเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4,087 ราย รักษาหายแล้ว 3,970 ราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 93 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 24 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 49 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 24 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 14 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 5 ราย

การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเมื่อวานนี้ (30 พ.ค. 64) ทำการตรวจไปจำนวน 525 ราย พบผู้มีผลบวกร้อยละ 0.57 ในภาพรวมตั้งแต่เริ่มระบาดในระลอกที่ 3 ช่วงต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา ได้ทำการตรวจกลุ่มเสี่ยงไปกว่า 180,000 ราย พบผู้มีผลบวกเพียงร้อยละ 3.96 สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการสัมผัสในครอบครัวยังคงสูง ขณะที่การสัมผัสในชุมชนและสถานที่ทำงานพบน้อยลง ส่วนการนำเข้ามาจากต่างพื้นที่ไม่พบมา 3-4 วันแล้ว อย่างไรก็ตามสถานการณ์ระดับประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่อง แม้ว่าช่องทางบกจะไม่มีการตั้งด่านสกัดกั้นแต่ผู้ที่เดินทางเข้ามาก็ต้องสแกน CM-CHANA และรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง โดยหากพักที่โรงแรมทางโรงแรมจะช่วยตรวจสอบ แต่ถ้าพักที่บ้านต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้เมื่อลงทะเบียนเข้าจังหวัดเชียงใหม่ผ่าน CM-CHANA แล้ว ทีมโควิดชุมชนหรือทีมโควิดหมู่บ้านจะเป็นผู้ติดตามตัวต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นอีก

โดยสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดีขึ้นแล้ว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยลง ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงก็พบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการน้อยลงเช่นกัน สำหรับการตรวจในโครงการตรวจผู้ประกันตนในโรงงานต่าง ๆ ของสำนักงานประกันสังคม ได้ตรวจไปทั้งหมด 1,203 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด โดยในวันนี้ทีมตรวจคัดกรองเชิงรุกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 195 ราย และจะทราบผลการตรวจในวันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย. 64) และมีแผนจะออกตรวจแรงงานต่างด้าวในสัปดาห์ต่อไป

ส่วนคลัสเตอร์ต่าง ๆ วันนี้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ หรือคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ขณะที่ยอดการจองฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 190,685 ราย จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ยังลังเลใจ ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าต่อไป เศรษฐกิจฟื้นตัว และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งเมื่อประชาชนชาวเชียงใหม่มีการฉีดวัคซีนเกินกว่าร้อยละ 70 ก็จะสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้น

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนจองคิวรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการปิดการจองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม เปลี่ยนเป็นการจองในพื้นที่เพื่อลดปัญหาบางประการ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำการเปิดระบบการจองวัคซีนแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ผ่านเว็บไซต์ “กำแพงเมือง” ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย. 64) เป็นวันแรก โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในการลงทะเบียน และจะมีการจัดสรรวัคซีนให้แก่พื้นที่ต่าง ๆ ตามลำดับ ทั้งนี้หากประชาชนไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว สามารถไปลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน พร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 62/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยมีสาระสำคัญคือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L-A จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L-A ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติคือแรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้างจะต้องมีชื่อตรงกับที่แจ้งไว้กับนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเท่านั้น ทั้งนี้นายจ้างจะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ ณ สถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวนั้นตั้งอยู่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และเมื่อเดินทางมาถึงให้นำไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ กรณีแรงงานต่างด้าว Non Immigrant L-A ที่จะเดินทางออกไปทำงานในจังหวัดอื่น ๆ นายจ้างต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอหรือหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ โดยแสดงจุดหมายปลายทางของสถานที่ที่จะไปทำงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง