สุขภาพ » รพ.ลานนา ขานรับนโยบายฯ ตรวจโควิด-19 พนักงานขับรถที่เดินทางเข้า-ออก พื้นที่ควบคุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รพ.ลานนา ขานรับนโยบายฯ ตรวจโควิด-19 พนักงานขับรถที่เดินทางเข้า-ออก พื้นที่ควบคุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

27 พฤษภาคม 2021
476   0

Spread the love

ศูนย์คัดกรองโควิด-19 รพ.ลานนา ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่พนักงานขับรถสาธารณะ และรถขนส่งสินค้า ที่มีการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 11/2564 โดยแจ้งให้พนักงานขับรถสาธารณะ และรถขนส่งสินค้า ที่มีการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ , นนทบุรี , ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก 7 วัน

พร้อมคอยสังเกตอาการของตนเอง และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และแสดงผลการตรวจต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าตรวจสอบในที่ทำงาน หรือสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยสามารถเข้ามารับการตรวจได้แล้ววันนี้ ที่ ห้องตรวจคัดกรองโควิด ใต้อาคารC โรงพยาบาลลานนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย