สังคม » ขนส่งเชียงใหม่ กำชับผู้ประกอบการขนส่งฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ขนส่งเชียงใหม่ กำชับผู้ประกอบการขนส่งฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

25 พฤษภาคม 2021
560   0

Spread the love

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำชับผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถสาธารณะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมลดรอบรถขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดลงร้อยละ 90

วันนี้ (25 พ.ค. 64) นางวนิภา เชื้อเมืองพาน หัวหน้าวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มาตรการกำกับดูแลพนักงานขับรถสาธารณะและผู้ประกอยการขนส่ง ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ zoom ว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้พนักงานขับรถสาธารณะและผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามมาตรการของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่โดยให้พนักงานขับรถสาธารณะ และรถขนส่งสินค้า ที่มีการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก 7 วัน พร้อมคอยสังเกตอาการของตนเอง และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด และแสดงผลการตรวจต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าตรวจสอบในที่ทำงาน หรือสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

นอกจากนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังได้มีการลดจำนวนรอบรถขนส่งสาธารณะที่เดินทางระหว่างจังหวัดลงจากเดิม ร้อยละ 90 โดยลดจำนวนรถขนส่งสาธารณะระหว่างจากจังหวัดเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ลงเหลือเพียง 9 เที่ยวต่อวัน จากเดิมวันละ 52 เที่ยว และลดจำนวนรถขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดอื่นๆ ลงเหลือเพียง 37 เที่ยวต่อวัน จากเดิมวันละ 175 เที่ยว ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังได้มีการรวบรวมรายชื่อของพนักงานขับรถขนส่งสาธารณะทั้งหมด 1,779 ราย ให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต่อไป