สังคม » สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ พบยอดผู้ป่วย 91 ราย

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ พบยอดผู้ป่วย 91 ราย

25 เมษายน 2021
579   0

Spread the love

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ พบยอดผู้ป่วย 91 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ยกระดับการป้องกันควบคุมโรค งดการทำกิจกรรมและการรวมกลุ่มมากกว่า 10 คน พร้อมขอประชาชนช่วยเป็นหู เป็นตา เฝ้าระวังเหตุ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

วันนี้ (25 เม.ย. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการ เพื่อให้สถานการณ์โดยรวมปลอดภัย

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยถึงสถานการณ์การป้องกันและแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ว่า จังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้ติดเชื้อลดลงกว่าเมื่อวาน เป็นผลจากการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรค และการทำงานกันอย่างทุ่มเทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้สถานการณ์โดยรวมไปในทิศทางที่ดี และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาการออกคำสั่งเพิ่มเติม เรื่อง การควบคุมการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก โดยได้กำหนดให้เป็นข้อห้ามในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ สำหรับกิจกรรมทางศาสนานั้น ขอให้จัดได้เท่าที่จำเป็น กำหนดผู้ร่วมกิจกรรมเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และกำหนดให้ไม่เกิน 10 คน ยกเว้นงานศพ หรืองานอวมงคล ให้จำกัดคนร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 50 คน โดยให้เข้มงวดต่อมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ในขณะที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย เมื่ออยู่ในสถานที่มีผู้คนจำนวนมาก เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งสถานที่สาธารณะต่างๆ

มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมโรค ป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินเป็นระยะ และพิจารณาการทำงานร่วมกันทุกวัน ซึ่งหากมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มมาตรการ จะได้แจ้งให้ประชาชนทราบ หากสถานการณ์ดีขึ้นอาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลง เพราะเป็นมาตรการควบคุม กำกับ เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยขอให้พี่น้องประชาชน มั่นใจว่าจังหวัดเชียงใหม่ออกมาตรการต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควบคุมโรคเท่านั้น และขอให้ดูแลตัวเอง คนในครอบครัว และคนในชุมชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

ด้าน ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในวันนี้ (วันที่ 25 เมษายน 2564) พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 91 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,224 ราย เป็นผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลรัฐฯ โรงพยาบาลเอกชน และ Hospitel จำนวน 2,309 ราย รักษาหายแล้ว 915 ราย ในส่วนของการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยง เมื่อวานนี้จากจำนวนตรวจ 2,514 ราย พบผู้ติดเชื้อลดลงเหลือร้อยละ 4.06 มีข้อมูลสรุปพบว่า การสัมผัสในสถานบันเทิงลดลงเหลือร้อยละ 44.8 การสัมผัสในครอบครัวเพิ่มร้อยละ 17.8 สัมผัสในชุมชนเพิ่มร้อยละ 10.1 และสัมผัสในที่ทำงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.2

ด้านการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ ในวันนี้ยังไม่พบคลัสเตอร์ใหม่ โดยคลัสเตอร์เดิม ได้แก่ คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรม พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 48 ราย ซึ่งในวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม คลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็กตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 34 ราย และคลัสเตอร์งานศพที่อำเภออมก๋อย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 5 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 22 ราย และกำลังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอีกสถานการณ์หนึ่ง คือ พิธีพระราชทานเพลิงศพในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

จากสถานการณ์ผู้ป่วยใหม่ที่ลดลงในวันนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประเมินว่า ถ้าไม่มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ จะสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้ แต่หากพบว่ามีการระบาดของคลัสเตอร์ใหม่ขึ้น จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นจึงขอฝากให้พี่น้องประชาชนทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ “สวมหน้ากากทุกครั้ง เมื่ออยู่ในพื้นที่ไม่ปลอดภัย” เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า รถโดยสารสาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะที่มีการรวมกลุ่มการจัดกิจกรรม

ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนได้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบว่ามีการรวมกลุ่มกัน และเกรงว่าจะทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง ขอให้แจ้งเบาะแสมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หรือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้วางแผนในการตรวจคัดกรอง สอบสวน และควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999