ท่องเที่ยว » องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งปิด สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 15– 25 เมษายน 2564

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งปิด สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 15– 25 เมษายน 2564

14 เมษายน 2021
585   0

Spread the love

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งปิด สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 15– 25 เมษายน 2564

ทั้งนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ให้ความใส่ใจและห่วงใยสุขภาพอนามัยของบุคลากรองค์การฯ ประชาชน และทุกภาคส่วน รวมทั้งมีนโยบายให้บุคลากร Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้ออีกด้วย.