ท่องเที่ยว » ท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทง

11 พฤศจิกายน 2019
415   0

Spread the love

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ และผู้แทนสายการบิน ร่วมกันแจกผางประทีป ให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง และเพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวจุดผางประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแทนการปล่อยโคมลอย ทั้งนี้ตามประเพณีล้านนา การบูชาผางประทีส (ผางประทีป) ถือเป็นพุทธบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ตามตำนานแม่กาเผือก และจุดบูชาเพื่อตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ นอกจากนี้ ยังเป็นการบูชาแสงสว่าง เชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีแสงสว่างนำทางชีวิต