ท่องเที่ยว » ททท.สํานักงานลําปาง เชิญนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติและการท่องเที่ยวชุมชน เที่ยวงาน “เทศกาลดอกเสี้ยวบาน ที่บ้านป่าเหมี้ยง”

ททท.สํานักงานลําปาง เชิญนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติและการท่องเที่ยวชุมชน เที่ยวงาน “เทศกาลดอกเสี้ยวบาน ที่บ้านป่าเหมี้ยง”

2 มีนาคม 2021
765   0

Spread the love

จังหวัดลําปาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน ลําปาง อําเภอเมืองปาน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อบต.แจ้ซ้อนและชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง .เมืองปาน .ลําปาง พร้อมเปิดตัวความพร้อมของชุมชนบ้านป่าเหมี้ยงร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวและแขกแก้วมาเยือนกับงานเทศกาลดอกเสี้ยวบานที่หมู่บ้านป่าเหมี้ยงหมู่บ้านป่าเหมี้ยง หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิถี วัฒนธรรมและธรรมชาติกลางหุบเขา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดอื นมีนาคมของทุกปี ต้นดอกเสี้ยวป่า (ดอกเสี้ยวขาว หรือดอกชงโคป่า) ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติจํานวนมากจะบานสะพรั่งพร้อมกันทั้งผืนป่า เป็นอีก Unseen ธรรมชาติที่รังสรรค์จนกลายเป็นอีกพื้นท่ีเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวมายังชุมชนบ้านป่าเหมี้ยงแห่งนี้ โดยการจัดงานกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่5 – 7 มีนาคม 2564 หมู่บ้านป่าเหมี้ยง .เมืองปาน .ลําปาง ประกอบด้วย การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีวิถีไทย วิถีม้ง การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงระบําไทลื้อ การแสดงวิถีชีวิตรําเก็บเหมี้ยง กิจกรรมWorkshop เกี่ยวกับใบชา กาแฟ ตลอดจนออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน มีพิธี เปิดงานอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 . เป็นต้นไป

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการ ททท.สํานักงานลําปาง กล่าวว่า ททท.สํานักงานลําปางได้ เล็งเห็นถึง ความเรียบง่ายของชุมที่คงไว้ถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบมีสไตล์ทั้งกิจกรรมการเก็บใบเหมี้ยง การทําเหมี้ยง การปลูกกาแฟ ต่อยอดด้วยการนําใบเหมี้ยงมาทําอาหารถิ่นและนําใบเหมี้ยงแก่มาตากแห้งทําเป็น หมอนดับกลิ่นที่เมื่อใครได้มาเยือนต้องถือติดมือกลับบ้าน ททท.สํานักงานลําปาง จึงมีแผนงานที่จะกระตุ้นให้เกิด การเดินทางท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้กับชุมชนบ้านป่าเหมี้ยงจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายโฮมสเตย์เพื่อการ ท่องเที่ยวชุมชนด้วยการนําเสนอกิจกรรมเด่นของชุมชน ผนวกกับ ความงามของดอกเสี้ยวบานในปีนี้จึงอยากเชิญ ชวนให้นักท่องเที่ยวมาพักค้างแรม ภายใต้กิจกรรมชมวิถี ชุมชน ยลธรรมชาติและดอกเสี้ยวบานที่บ้านป่าเหมี้ยงใน ห้วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคมถึง 20 มีนาคม 2564 นี้ ซึ่งคาด ว่าจะสามารถสร้างการรับรู้พื้นที่และกระจายรายได้ให้กับ ชุมชนในอีกช่องทางหนึ่งที่จะนําพาให้ชุมชนมีความยั่งยืน และสามารถต่อยอดในการจัดกิจกรรมของชุมชนได้ตัวของ ชุมชนเองในอนาคต

บ้านป่าเหมี้ยงยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ให้ท่านได้ชมทั้งสะพานรักดอกเสี้ยวบาน Street Art ชิมกาแฟปังๆ และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง อาทิ กิ่วฝิ่น จุดชมวิวทิวทัศน์ลําปาง ลําพูนและเชียงใหม่ หรือจะแวะเล่นน้ําตก อาบ น้ําแร่ แช่ไข่และชิมลิ้มลองเมนูยําไข่น้ําแร่แจ้ซ้อนจะใกล้จะไกลแวะมาชมกันสักครั้งกับสิ่งดีๆที่ไม่ควรพลาด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สํานักงานลําปาง โทร. 054-222-214 หรือ Facebook Page ททท.สํานักงาน ลําปางและwww.tourismlampang-lamphun.com