สังคม » จังหวัดเชียงใหม่ กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง เพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้อนรับเทศกาลประเพณีเดือนยี่เป็ง

จังหวัดเชียงใหม่ กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง เพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้อนรับเทศกาลประเพณีเดือนยี่เป็ง

7 พฤศจิกายน 2019
517   0

Spread the love

7 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิงสะพานนวรัฐ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง เพื่อความสวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายนนี้ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานเทศบาล จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด 2 ฝั่งริมแม่น้ำปิง มีการทำความสะอาดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดผักตบชวา เป็นระยะทาง 6,525 เมตร

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง เพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่” เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรัษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง ทั้งยังมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่น่าอยู่ สะอาดตา และประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง เพื่อให้การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่ประทับใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรม