สังคม » นายกอำเภอดอยสะเก็ดตัวแทนรับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน 9 หมู่บ้านตามโครงการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ฯครั้งที่ 14 เป็นเงินจำนวน 284,092.09 บาท

นายกอำเภอดอยสะเก็ดตัวแทนรับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน 9 หมู่บ้านตามโครงการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ฯครั้งที่ 14 เป็นเงินจำนวน 284,092.09 บาท

21 กุมภาพันธ์ 2021
564   0

Spread the love

เมื่อวันที่19 ..64  ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด  นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด  เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด  ซึ่งบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด โดยนายศรีพรหม หอมยก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานท้องถิ่น ในฐานะกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายท้องถิ่นบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัดและนายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสรรเงินสิทธิประโยชน์จากการบริหารจัดการขยะฯให้กับชุมชนโดยรอบโครงการ โดยจำนวน 9 ชุมชน ซึ่งเป็นการมอบเงินกองทุนครั้งที่ 14 รวมเป็นเงิน 284,092.09 บาท

ทั้งนี้ สำหรับชุมชนที่ได้รับจะมี 9 แห่ง คือบ้านป่าตึงน้อย หมู่ 1 ซึ่งจะได้รับการจัดสรรมากที่สุดตามสัดส่วนคือตันละ 10 บาท เนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งโครงการฯ ขณะที่ .ดอยสะเก็ด, .ป่าป้อง, บ้านทุ่งยาว .8, บ้านกิ่วแล .11 จะได้ตันละ5 บาทและบ้านป่าไม้แดง .2, บ้านป่ายางงาม .7, บ้านป่าคา .4 และบ้านหนองบัวพัฒนา .13 จะได้รับสัดส่วนตัน4 บาท ซึ่งการมอบเงินกองทุนครั้งนี้ บ้านป่าตึงน้อย .1 จะได้รับเงินจัดสรรจำนวน 61,759.15 บาท และอ.ดอยสะเก็ด, .ป่าป้อง,บ้านทุ่งยาว .8 บ้านกิ่วแล .11 จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนเท่ากัน เป็นเงินแห่งละ 30,879.58 บาท ส่วนบ้านป่าไม้แดง .2 บ้านป่ายางงาม .7 บ้านป่าคา .4 และบ้านหนองบัวพัฒนา .13 จะได้รับจัดสรรเท่ากันแห่งละ24,703.66 บาท รวมทั้งหมด 284,092.09 บาท

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เป็นคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทานจาก อบจ.เชียงใหม่เข้าไปดำเนินการตั้งแต่เดือนธ..59 เป็นต้นมา แม้ว่าจะมีปริมาณขยะเข้ามาน้อยกว่ากำลังการผลิต แต่บริษัทฯมีความยินดีที่จะมอบเงินกองทุนนี้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – มิถุนายน 2563 รวมเป็นเงินที่ได้จัดสรรให้กองทุนทั้งหมด 2,047,092.89 บาท

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999