ท่องเที่ยว » ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์”

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์”

6 พฤศจิกายน 2019
628   0

Spread the love

1.ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดงาน 

2.ห้ามจุดประทัดยักษ์ 

3.ห้ามจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอใกล้เคียง 5 อำเภอ 

4.งดใช้ภาชนะโฟม และทิ้งขยะให้ถูกต้อง ตามประเภทที่ระบุไว้บนถังขยะ 

5.หลีกเลี่ยงการลอยกระทงที่ทำจากขนมปัง เนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้น้ำเน่าเสียได้