สุขภาพ » อุทยานฯ ห่วงใย ผู้พิทักษ์ป่าปลอดภัย โควิด-19 ร่วมโรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพประจำปี

อุทยานฯ ห่วงใย ผู้พิทักษ์ป่าปลอดภัย โควิด-19 ร่วมโรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพประจำปี

1 ธันวาคม 2020
670   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.31 นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ดูแลอุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโรงพยาบาลลานนา จัดโครงการห่วงใยผู้พิทักษ์ป่า ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด ส่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์,อุทยานแห่งชาติออบหลวง , อุทยานแห่งชาติแม่วาง และหน่วยงานในพื้นที่อินทนนท์ อันได้แก่ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง และสถานีควบคุมไฟป่า ดอยอินทนนท์ เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยง ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดทั่วโลกในขณะนี้ โดยเฉพาะตามชายขอบและตะเข็บชายแดนเมียนม่า ที่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติฯ ให้สัมภาษณ์ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้พิทักษ์ป่าในครั้งนี้ นอกเหนือจากการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 แล้ว ยังอยากให้ผู้พิทักษ์ป่าได้ตรวจเช๊คสุขภาพเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย ในการตั้งรับกับปัญหาไฟป่าที่จะเข้ามาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอีกด้วย

โดยการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันนี้ นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานดอยอินทนนท์ นำทีมเจ้าหน้าที่ บุคลากรของอุทยานแห่งชาติฯ และหน่วยงานในพื้นที่อินทนนท์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้ จำนวนกว่า 163 คน พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 ในอุทยานอินทนนท์ ดังนี้

ตาม ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นในพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ยกระดับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ด้วยการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยาน ซึ่งขณะนี้เข้าสู่หน้าหนาว อากาศเย็นลง มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวชมสัมผัสความเย็น เป็นจำนวนมากวันธรรมดาประมาณ 5000-7000 คน และขึ้นถึงหมื่นคนในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งเราจัดมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็งตั้งแต่หน้าด่าน มีการวัดไข้คัดกรอง

หากพบนักท่องเที่ยว มีอาการต้องสงสัย เช่น มีไข้ ไอต่อเนื่อง ปวดศีรษะ หรือเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง จะแนะนำให้รีบพาไปพบแพทย์ และจะต้องแจ้งให้กับกรมควบคุมโรค เพื่อดำเนินการต่อไป รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคในกลุ่มของบุคลากร เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดให้มีการใส่หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์บริการ และ ด้วยการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกับโรงพยาบาลลานนาในวันนี้ ในกลุ่มที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ทำงานเสี่ยงตามชายป่า โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลลานนา ที่ได้ส่งทีมแพทย์ พยาบาล ขึ้นมาตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ถึงที่ทำการอุทยานอินทนนท์ในวันนี้

โดยทีมออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนานี้ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่แล้ว ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ นำทีมโดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด พร้อมให้บริการ Swap เชื้อ หรือเก็บตัวอย่างเชื้อ จากโพรงจมูก และลำคอ แล้วส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเป็นห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีแบบ Real-Time PCR ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อเป็นการยืนยันในการปลอดจากเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ สปสช. ตรวจแล็บโควิด-19 เชิงรุกนอกสถานที่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น หากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานใด เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงในการเฝ้าระวังการติดเชื้อระลอก 2 จากประเทศเพื่อนบ้าน และต้องการโรงพยาบาลลานนา ไปออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19  สามารถติดต่อประสานงาน ได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.052 134 777 ในเวลาราชการ