สุขภาพ » เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ Big Cleaning พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกจุดทั่วทั้งศูนย์ฯ

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ Big Cleaning พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกจุดทั่วทั้งศูนย์ฯ

28 พฤศจิกายน 2020
600   0

Spread the love

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ประกาศปิดให้บริการวันนี้ (วันที่ 28 พ.ย.) ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการป้องกันเชิงรุกทำ Big Cleaning พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกจุดทั่วทั้งศูนย์ฯ และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันพรุ่งนี้ (อา 29 พ.ย. 2563) ทำความสะอาดทุกวัน และมีการทำ Big cleaning อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดย ล่าสุดคือในคืนวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา

ซึ่งหญิงคนดังกล่าวมาใช้บริการที่ ศูนย์การค้าเพียงวันเดียวเท่านั้นเมื่อวันพุธท่ี่ 25 พ.ย. 2563  แผนแม่บท ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ ทำให้ระบุถึงบุคคลเกี่ยวข้องให้กับภาครัฐ อย่างรวดเร็วเพื่อกักตัว 14 วันเรียบร้อยแล้ว ตามแถลงการณ์ของ ศบค. ที่ได้มีการประกาศแจ้ง Timeline ของหญิงชาวไทยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ นั้น ทางศูนย์ฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้มีการวางระบบ การติดตาม Tracking และแนวปฏิบัติ social distancing ตามแผนแม่บท ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ ไว้อย่างเข้มงวดจึงสามารถให้ความร่วมมือกับภาครัฐได้อย่างทันท่วงทีและละเอียดในทุกจุด

ซึ่งพบว่าหญิงคนดังกล่าวได้มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ ในวันพุธที่25 พ.ย. 2563 เพียงวันเดียว และ สามารถระบุผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงคนดังกล่าวแล้ว โดยภาครัฐได้ติดต่อบุคคลที่มีความเสี่ยง เพื่อดำเนินการกักตัว 14 วันตามแนวทางควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว และเพื่อความปลอดภัยและมั่นใจสูงสุดของลูกค้าที่มาใช้บริการ จึงขอประกาศปิดให้บริการ ศูนย์การค้าทันทีตั้งแต่เวลา 16:00 น. ของวันนี้ (28 พ.ย.) เพื่อดำเนินการทำ Big cleaning พร้อมฉีดพ่นและเช็ดทำความสะอาดในทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อท่ั่วศูนย์การค้าทั้งใน พื้นท่ี่ส่วนกลาง และในร้านค้าต่างๆ ของศูนย์ฯ และเน้นย้ำในทุกจุดสัมผัสอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการฆ่าเชื้อโรคในระบบปรับอากาศด้วยแสง UVC อีกทั้งขอความร่วมมือพนักงาน ร้านค้าผู้เช่าร่วมกันทำ Big Cleaning ในทุกร้านค้าอย่างพร้อมเพียงกัน

นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการตามแผนแม่บท เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ มาอย่างต่อเนื่องและ เคร่งครัด โดยได้มีการทำความสะอาดทุกวัน และมีการทำ Big cleaning อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำตามมาตรการ โดยครั้งล่าสุดคือ ในคืนวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้ามีความห่วงใยลูกค้าทุกท่านและจะดำเนินมาตรการในเชิงรุก “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ”  อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องต่อไป และขอขอบพระคุณในความไว้วางใจที่มีให้เราเสมอมา.