เศรษฐกิจ » ทชม.จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ตามแนวคิดการเป็น “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น

ทชม.จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ตามแนวคิดการเป็น “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น

19 พฤศจิกายน 2020
556   0

Spread the love

ทชม.จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ตามแนวคิดการเป็น “สนามบินแห่งการเรียนรู้” เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและสถาบันการศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธี เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว จะมีนักท่องเที่ยวนิยมไปพักค้างแรมในพื้นที่อุทยานจำนวนมาก จึงมีโอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยหรือภัยจากธรรมชาติ ทั้งนี้การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ ทชม.มีความเชี่ยวชาญ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ตามแนวคิดการเป็น “สนามบินแห่งการเรียนรู้” โดยนอกจากจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสนามบินแล้ว ยังได้สนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ อีกด้วย