สุขภาพ » คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จัด Winter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว” แนะเทคโนโลยีการรักษาฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จัด Winter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว” แนะเทคโนโลยีการรักษาฟัน

4 พฤศจิกายน 2020
984   0

Spread the love

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด จัดประชุมวิชาการ Winter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดงาน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่

การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ทันตแพทย์ได้พัฒนาการรักษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถปรับการรักษาให้เข้ากับสภาพที่ต่างไปของคนไข้ ซึ่งการรักษามีระดับความยากง่ายต่างกันไปตามสภาพช่องปากของผู้ป่วย การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ทางทันตกรรมรวมถึงทันตวัสดุมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้แพทย์ที่ทำงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ จึงต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ดี และนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้วางแผนในการรักษาผู้ป่วย

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดรสการัตห์ ณ ลำปาง กล่าวว่า ในระดับอาเซียนนั้นประเทศไทยนับเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านงานทันตแพทยศาสตร์​ นอกจากนี้หลักสูตรทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังสอนให้มองภาพการรักษาทางทันตกรรมแบบองค์รวมการรักษาที่วิเคราะห์ทั้งระบบของร่างกายทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีและปลอดภัยแก่ผู้ป่วยอีกด้วย

ภายในงานได้มีวิทยากรให้ความรู้ 5 คน ได้แก่ ผศ.ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อ.ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ทพ.ปกป้อง อมรวิทย์ คลินิกเอกชน และ ทพ.ธิติ ศิริไกร คลินิกเอกชน ร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ท่ามกลางทันตแพทย์ และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานมากมายภาย.