สังคม » ซัมมิท แคปปิตอล น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่

ซัมมิท แคปปิตอล น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่

25 ตุลาคม 2020
702   0

Spread the love

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สืบสานพระพุทธศาสนาร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ซัมมิท แคปปิตอล ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนและหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ 7 แห่ง รวม 40 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการดำเนินงานของหน่วยงานด้านเยาวชนและพุทธศาสนา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 10.09 น. บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 น้อมถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ประธานบริษัท เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล จำกัด ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทานครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินกว่า  4,200,000 บาท

นายฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ประธานบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล จำกัด กล่าวว่า “คณะผู้บริหารและพนักงานซัมมิท แคปปิตอล มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวงในครั้งนี้ บริษัทฯ  มีความตั้งใจที่จะร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องและมีความสุข”

พร้อมทั้งซัมมิท แคปปิตอล ยังได้มอบคอมพิวเตอร์รวม 40 เครื่องให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนแม่ตะมาน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าดาราภิรมย์ สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท และสำนักงานวัดป่าดาราภิรมย์และเจ้าคณะอำเภอ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนและพระสงฆ์ รวมถึงช่วยในการดำเนินงานขององค์กรด้านเยาวชนและพุทธศาสนาต่อไป

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ก้าวสู่ปีที่ 26 ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง ภายใต้แนวทาง    “I TRUST” เพื่อประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ ผู้ถือหุ้น องค์กร และสังคมส่วนรวม และมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทยด้วยการให้ความคล่องตัวทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและบุคลากรทุกฝ่ายภายใต้แนวคิด Happy Workplace และค่านิยมหลัก “ไอ-ทรัสต์” (I TRUST) ที่ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน บริการที่เป็นเลิศ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์องค์กรที่เข้มแข็ง พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของไทยในอนาคต.

 

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999