สังคม » ชลประทานเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับมือซากกระทง

ชลประทานเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับมือซากกระทง

20 ตุลาคม 2020
551   0

Spread the love

สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดเก็บซากกระทง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน นี้ พร้อมขอความร่วมมือลอยกระทงครอบครัวละ 1 กระทง เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลในน้ำ

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในแต่ละปี จังหวัดเชียงใหม่จะมีนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงโดยลอยกระทงลงสู่แม่น้ำปิงเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากลอยกระทงเสร็จประมาณ 2-3 วัน กระทงเหล่านั้นก็จะลอยมาติดที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บขยะกระทง โดยได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง เพื่อให้ลำน้ำปิงกลับมาสะอาด

ทั้งนี้จากรายงานสถิติจำนวนขยะกระทง พบว่า จำนวนขยะกระทงจะค่อย ๆ ลดลงทุกปี โดยในปี 2559 มีจำนวน 300 ตัน ปี 2560 จำนวน 120 ตัน ปี 2561 จำนวน 70 ตัน และปี 2562 มี จำนวน 50 ตัน และคาดว่าในปีนี้จะลดลงอีก เนื่องจากทางจังหวัดมีนโยบายขอความร่วมมือให้ลอยกระทงครอบครัวละ 1 กระทง รวมถึงเน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไม่ให้ใช้กระทงที่ทำจากโฟม หรือแม้กระทั่งกระทงที่ทำจากแป้งหรือขนมปัง เนื่องจากเวลาที่กระทงที่ทำจากแป้งหรือขนมปังมากองรวมกันเป็นปริมาณมาก ก็จะส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสีย และจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมภายในน้ำได้