สังคม » ผู้ช่วย รมว.กษ. ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วย รมว.กษ. ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ที่จังหวัดเชียงใหม่

17 ตุลาคม 2020
634   0

Spread the love

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมรับทราบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ พร้อมเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง

ายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ประชุมรับทราบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง ซึ่งหลังจากลงพื้นที่หากพบว่าส่วนใดสามารถเร่งรัดได้ ก็จะได้รายงานไปยัง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้ทางชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน และให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการใช้น้ำในการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม น้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคนั้น ยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

สำหรับในปี 2564 นั้น ชลประทานเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมแผนในการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมในทุกด้านไว้แล้ว เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด พร้อมยืนยันว่าจะส่งน้ำดิบไปให้สถานีสูบน้ำเพื่อทำการผลิตน้ำประปาทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่เพียงพอ ส่วนน้ำเพื่อการเกษตร ได้มีการเก็บกักน้ำไว้ให้สถานีสูบน้ำแล้วกว่า 80 สถานี และเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้กว่า 50 เครื่อง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน จะสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

 

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999