สังคม » การท่าฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย

การท่าฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย

17 ตุลาคม 2020
999   0

Spread the love

นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดขึ้น ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ)

นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ผู้แทนสายการบิน และประชาชนในชุมชนวัดช่างทอง ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ทั้งนี้การทำบุญทอดกฐินสามัคคี เป็นกิจกรรมที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการ สายการบิน และชุมชนที่อยู่รอบท่าอากาศยาน อันแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน