การศึกษา » สดร. ชวนย้อนวันวานความประทับใจครั้นสุริยุปราคาเต็มดวงในไทย 24 ตุลาคม 2538 “รำลึกครบรอบ 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย”

สดร. ชวนย้อนวันวานความประทับใจครั้นสุริยุปราคาเต็มดวงในไทย 24 ตุลาคม 2538 “รำลึกครบรอบ 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย”

16 ตุลาคม 2020
893   0

Spread the love

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชวนร่วมงานเสวนา “รำลึกครบรอบ 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย เมื่อ 24 ตุลาคม 2538” ฟังเรื่องเล่า “ประสบการณ์ใต้เงาจันทร์” จาก ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อปี 2538 และออกเดินทางตามล่าสุริยุปราคาทั่วโลกกว่า 12 ครั้ง พร้อมเรื่องราวความประทับใจจากผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย” ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อาจารย์บุญพีร์ พันวร ผู้ทรงคุณวุฒิรุกขมรดกของแผ่นดิน และคุณวิโรจน์ ประกอบพิบูล อดีตผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นตรงผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท. นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการจดหมายเหตุดาราศาสตร์ แสดงเอกสาร ภาพถ่าย และสิ่งของที่เกี่ยวข้องการเกิดสุริยุปราคา ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 – 17:30 น. ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้อง Planetarium อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3l5Lgxr ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน สอบถามเพิ่มเติม 053-121269 ต่อ 202 (หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์) หรือ 082-4684455 (คุณจิราภา) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รับหนังสือที่ระลึก “รายงานการเดินทางของคณะผู้แทนฝรั่งเศสฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมะละกาเพื่อไปสังเกตการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1868” เขียนโดย เอ็ม. สเตฟาน ผู้อำนวยการหอดูดาวเมืองมาร์แซย์ แปลโดย ศ.ดร. โชติรส โกวิทวัฒนพงศ์ บรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส