ท่องเที่ยว » ผู้บริหารและพนักงานจากท่าอากาศยานทำบุญทอดกฐินสามัคคี

ผู้บริหารและพนักงานจากท่าอากาศยานทำบุญทอดกฐินสามัคคี

1 พฤศจิกายน 2019
581   0

Spread the love

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดขึ้น ณ วัดอุโบสถ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. ผู้บริหารและพนักงานจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ผู้แทนสายการบิน และผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้การทำบุญทอดกฐินสามัคคี เป็นกิจกรรมที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการ สายการบิน และชุมชนที่อยู่รอบท่าอากาศยาน อันแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999