เศรษฐกิจ » ไร้ท์ทันเนลลิ่งโรด์โชว์หุ้นนำเสนอข้อมูลแนะนำบริษัทขายหุ้นไอพีโอ

ไร้ท์ทันเนลลิ่งโรด์โชว์หุ้นนำเสนอข้อมูลแนะนำบริษัทขายหุ้นไอพีโอ

7 ตุลาคม 2020
807   0

Spread the love

บริษัท ไร้ท์ทันเนลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง  โดยเฉพาะงานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน งานก่อสร้างเขื่อน งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ งานก่อสร้างท่อลอดใต้ดินด้วยวิธีดันท่อและดึงท่อแนวนอน และงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และได้ทำการนำเสนอข้อมูล แนะนำบริษัท พร้อมทั้งรายละเอียดเบื้องต้นของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) แก่นักลงทุนใน 14 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี นครปฐม ราชบุรี พิษณุโลกนครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรราชธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 29 .. – 12 ..63

ทั้งนี้ บริษัทฯ รับฟังการนำเสนอข้อมูลแนะนำบริษัท พร้อมทั้งรายละเอียดเบื้องต้นของการเสนอขายหุ้นไอพีโอโดยคุณชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด(มหาชน) (RT) พร้อมด้วย  คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ คุณเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ คุณวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน