ท่องเที่ยว » ศูนย์การค้าเมญ่าฯ รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย

ศูนย์การค้าเมญ่าฯ รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย

7 ตุลาคม 2020
579   0

Spread the love

ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety&Health Administration:SHA ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเครื่องหมายสะท้อนมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย และมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวตามแนววิถีใหม่ (New Normal) และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยมีนางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ นายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ยังคงเข้มงวดด้านสุขอนามัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำมาตรการเข้มด้านสุขอนามัย 5 ข้อหลักด้วยกัน ได้แก่  1.มาตรการคัดกรองอย่างจริงจัง พนักงานและลูกค้าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าฯ พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ 2.มาตรการทำความสะอาดเชิงรุก ทำความสะอาดเชิงรุกทั้งในและนอกพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมการดูแลความสะอาดทุกจุดสัมผัส รวมถึงระบบปรับอากาศ 3.มาตรการลดความแออัด จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร พร้อมป้ายระบุชัดเจน 4.มาตรการลดการสัมผัส จัดพนักงานเปิด-ปิดประตูศูนย์การค้าฯ และร้านค้าเพื่อลดการสัมผัส รวมทั้งส่งเสริมการใช้ Cashless หรือ E-Payment ในการชำระค่าบริการต่างๆ 5.มาตรการติดตามให้ปลอดภัย ให้ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ ลงทะเบียนสแกน QR Code  ไทยชนะ เพื่อทราบความหนาแน่นของลูกค้าที่มาใช้บริการ และมีข้อมูลติดตามได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ พร้อมประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่จะเข้ามาในอนาคต.

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999