สังคม » รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563

30 กันยายน 2020
456   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางนำวรา สุวรรณอัมพา ภริยา เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 (บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) สักการะท้าวมหาพรหม (วงเวียนหน้าอาคารอำนวยการ) สักการะพระภูมิเจ้าที่/ศาลตาศาลยาย จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในการนมัสการพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ฝากข้อคิดถึงข้าราชการรุ่นหลังว่า “ทุกเส้นทางมีเป้าหมาย แต่ระหว่างเดินทางทุกสรรพสิ่งรอบข้าง ล้วนมีความสำคัญไม่น้อยกว่าเป้าหมาย อย่ามุ่งสู่เป้าหมายจนลืมสรรพสิ่งรอบข้าง และสิ่งสำคัญข้างกาย ลองหันกลับมามองคนข้างๆ บางทีเราอาจจะเห็นความสำเร็จของเราจากรอยยิ้มของคนเหล่านั้นในวันธรรมดาๆ วันหนึ่ง แล้วเราจะไม่พลาด “ความสำเร็จ” เลยตลอดชีวิตของเรา”