ท่องเที่ยว » ททท.ลำปาง เชิญชวนเที่ยวเขื่อนกิ่วลม ขึ้นเเพ กินปลา ชมความสวยงามของธรรมชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

ททท.ลำปาง เชิญชวนเที่ยวเขื่อนกิ่วลม ขึ้นเเพ กินปลา ชมความสวยงามของธรรมชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

16 กันยายน 2020
1645   0

Spread the love

ททท.ลำปาง พาเที่ยวชมเขื่อนกิ่วลม ชมผืนน้ำที่ใสสะอาด ความสวยงามของธรรมชาติ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนแพกิ่วลม นำโดยนางอัมพร ฤทธิ์ดีเป็งโต และคณะนำพาชมความงามในจุดต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

เขื่อนกิ่วลม เป็นเขื่อนในการดูแลของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางขึ้นไปทางทิศเหนือตามถนนพหลโยธิน ประมาณ 38 กิโลเมตรเศษ แยกซ้ายกิโลเมตรที่ 623 เข้า ไปอีก 14 กิโลเมตร ปิดกั้น แม่น้ำวัง ซึ่งเป็นแควที่มีขนาดเล็กและสั้นที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในท้องที่จังหวัดลำปางเพียงจังหวัดเดียวเกือบตลอดสาย และไหลลงสู่แม่น้ำปิงในเขตจังหวัดตาก แม่น้ำวังมีพื้นที่ลุ่มน้ำแคบ ประกอบกับมีฝนน้อยกว่าลุ่มน้ำอื่น ๆ ในภาคนี้ แม่น้ำจึงเล็ก แต่น้ำขึ้นและลงในเวลาอันรวดเร็ว กับมีระยะเวลาขาดแคลนน้ำค่อนข้างมาก การทำนาจึงขึ้นอยู่กับฝนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก และข้าวที่ปลูกได้ก็น้อยจนไม่พอบริโภคในจังหวัด เพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำเพื่อการเพาะปลูกของราษฎรในขั้นแรกนั้น กรมชลประทานได้พิจารณาสร้างโครงการชลประทานแม่วังซึ่งเป็นโครงการประเภททดและส่งน้ำแบบเหมืองฝายขึ้นเป็นโครงการแรกเมื่อ พ.ศ. 2478 ต่อมา เมื่อความต้องการน้ำเพื่อการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น กรมชลประทานจึงสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำกิ่วลมที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเก็บกักน้ำบนแม่น้ำวัง และสามารถส่งให้ราษฎรทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี เขื่อนกิ่วลมเป็นเขื่อนเก็กน้ำแห่งแรกในภาคเหนือ และเริ่มเก็บน้ำได้ในปี 2515

นางอัมพร ฤทธิ์ดีเป็งโต ประธานวิสาหกิจชุมชนแพกิ่วลม-สำเภาทอง เปิดเผยว่า เขื่อนกิ่วลมตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านหาดเชี่ยว ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง และในเขื่อนแห่งนี้ มีแพทั้งหมด 34 ลำ โดยการล่องแพจะเริ่มที่บริเวณหน้าเขื่อนกิ่วลม ไปจนถึงทะเลสาบสำเภาทอง ระยะทางรวมประมาณ 20 กิโลเมตร และในระหว่างทางก็จะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ถ้ำเหล็กไหล ถ้ำสมบัติ สะพานลิง และเกาะวังแก้ว ในช่วงนี้เป็นช่วง Green Season จึงมีบรรยากาศที่สวยงามมากยิ่งขึ้น เต็มไปด้วยความเขียวชะอุ่มของต้นไม้นานาพันธุ์ และความสวยงามตามภูมิทัศน์ขณะที่กำลังล่องแพ และยังได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนด้วย

สำหรับการท่องเที่ยวในเขื่อนกิ่วลม สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และการบริหารการจัดการแพในการท่องเที่ยวนั้น ทางวิสาหกิจชุมชนยังได้ยึดถือวิสัยทัศน์ว่า “แหล่งน้ำอุดม เขื่อนกิ่วลมน่าเที่ยว เกษตรกรรมเขียวยั่งยืน เป็นสังคมเรียนรู้เอื้ออาทร ประชากรมีส่วนร่วม การพัฒนาแบบบูรณาการ” ดังนั้น หากแพไหนที่มีนักท่องเที่ยวเต็ม ก็จะมีการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแพอื่นๆ เมื่อนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาล่องแพ และต้องการสถานที่พักผ่อนด้วย ทางแพก็มีสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งการพักผ่อนบนแพ และอีกจุดหนึ่งคือที่ เกาะวังแก้ว

ปัจจุบันก็มีลูกค้าที่เข้ามาหลากหลาย ทั้งการมาพักผ่อนส่วนตัว หรือทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน กับครอบครัว หรือมาแบบหมู่คณะ และการพักบนแพนั้น นักท่องเที่ยวสามารถที่จะนำอาหารมาทานบนแพได้ แต่หากต้องการแม่ครัว ทางแพก็จะประสานไปทางวิสาหกิจชุมชน คือประธานสตรีชุมชนภายในหมู่บ้านมาทำอาหารให้ เช่น ปลาที่ได้จากเขื่อน, เห็ดที่ชาวบ้านหามาได้ ผัก ตะไคร้ ใบมะกรูดที่ชาวบ้านหามาเอง บ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านแบบเศรษฐกิจพอเพียง และหากนักท่องเที่ยวที่สนใจ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อมายังวิสาหกิจกรรมชาวแพเขื่อนกิ่วลมได้ ที่เบอร์โทร 091-8566718