สังคม » โรงแรมดวงตะวัน ได้รับรางวัล การจัดการน้ำเสีย ระดับดีมาก ของประเทศ

โรงแรมดวงตะวัน ได้รับรางวัล การจัดการน้ำเสีย ระดับดีมาก ของประเทศ

14 กันยายน 2020
591   0

Spread the love

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ได้รับรางวัล  ด้านการบริหารการจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ “ ระดับดีมาก ” ประจำปี 2563  โดยมีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่รางวัล โดยมี อุไรวรรณ  แก้วทองดี ผู้อำนวยการฝ่ายขาย เป็นตัวแทนโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับโล่รางวัลนี้

ซึ่งเป็น 1 ใน 12 ผู้ประกอบการทั้งประเทศ ที่ได้ผ่านเกณฑ์ใน “ ระดับดีมาก” ประจำปี 2563 ในเรื่องการบริหารการจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  เป็นอีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจ ของฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ และเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ กรีนโฮเท็ล ที่เราบริหารจัดการและให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999