ท่องเที่ยว » บางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มความถี่เที่ยวบิน เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุยเริ่ม 15 กันยายน 2563

บางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มความถี่เที่ยวบิน เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุยเริ่ม 15 กันยายน 2563

11 กันยายน 2020
914   0

Spread the love

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางในประเทศ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯเชียงใหม่, เส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯภูเก็ต และเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯเกาะสมุย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยจะให้บริการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯเชียงใหม่ จำนวน 1 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน PG219 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 16.55 . ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 18.15 . และเที่ยวบินที่ PG220 ออกจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 19.05 . และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.30 . ทำให้สายการบิน มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง ไปกลับ กรุงเทพฯเชียงใหม่ รวม 3 เที่ยวบินต่อวัน

เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯภูเก็ต จำนวน 1 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน PG273 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.25 . ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 13.50 . และเที่ยวบินที่ PG 274 ออกจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 14.40 . และถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 16.10 . ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง ไปกลับกรุงเทพฯภูเก็ต รวม 3 เที่ยวบินต่อวัน 

เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯเกาะสมุย จำนวน 3 เที่ยวบินได้แก่

1. เที่ยวบิน PG131 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.00 . ถึงสนามบินสมุย เวลา 12.05 . เที่ยวบินที่ PG132 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 12.50 . และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.05 .

2. เที่ยวบิน PG167 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 16.00 . ถึงสนามบินสมุย เวลา 17.20 . เที่ยวบินที่ PG168 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 18.00 . และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 19.25

3. เที่ยวบิน PG181 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 17.45 . ถึงสนามบินสมุย เวลา 18.50 . เที่ยวบินที่ PG182 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 19.35 . และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.50 .

ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯเกาะสมุย รวม 10 เที่ยวบินต่อวัน

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 และ 02-270-6699 ในเวลาทำการ (08.00-20.00 .)

ตารางการบิน เส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯเชียงใหม่ กรุงเทพฯภูเก็ต และกรุงเทพฯเกาะสมุย