สุขภาพ » ครบรอบ 30 ปี สำนักงานประกันสังคม มอบของขวัญเยี่ยม ผู้ประกันตน รพ.ลานนา

ครบรอบ 30 ปี สำนักงานประกันสังคม มอบของขวัญเยี่ยม ผู้ประกันตน รพ.ลานนา

3 กันยายน 2020
1042   0

Spread the love

วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลลานนา เนื่องในวันคล้ายสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบ 30 ปี สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ นำโดยนางจุฑามาศ มั่นสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ดำเนินโครงการงานประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลลานนา เข้ามอบชุดที่นอนปิคนิค สำหรับผู้ประกันตนที่พักรักษาตัวในแผนกผู้ป่วยใน Ward 3 A และ 4 A โรงพยาบาลลานนา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง โรงพยาบาล สำนักงานประกันสังคม และผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประกันสังคม โดยมีตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด นำทีมหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องในงานประกันสังคม ของโรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม ดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้ประกันตน โดยโรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญา ในโครงการประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ไว้วางใจเลือกเป็นสถานพยาบาลหลัก สูงถึง 150,000 กว่าคน แล้วในขณะนี้ ซึ่งสิทธิของผู้ประกันตนนั้น นอกจากจะได้ในเรื่องของการรักษาพยาบาล เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย ยังสามารถใช้สิทธิทางการพยาบาลอื่นๆ ได้ เช่น การคลอดบุตร สิทธิทางทันตกรรม รวมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปีได้อีกด้วย ตามเงื่อนไขตามที่ประกันสังคมได้กำหนดไว้ ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูล และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือสายตรงประกันสังคม โทร. 1506