ท่องเที่ยว » บางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มความถี่เที่ยวบิน 3 เส้นทาง เริ่ม 1 กันยายนนี้

บางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มความถี่เที่ยวบิน 3 เส้นทาง เริ่ม 1 กันยายนนี้

29 สิงหาคม 2020
904   0

Spread the love

28 สิงหาคม 2563บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินเส้นทางในประเทศ  3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯภูเก็ต, เส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯเชียงใหม่ และเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯลำปาง อีกเส้นทางละ 1 เที่ยวบินต่อวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯภูเก็ต จะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 319 โดยเที่ยวบินPG277 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 17.00 . ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 18.25 . และเที่ยวบินที่ PG 278 ออกจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 19.25 . และถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 20.45 . ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง ไปกลับกรุงเทพฯภูเก็ต รวม 2 เที่ยวบินต่อวัน

เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯเชียงใหม่ จะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 319 โดยเที่ยวบินPG215 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 . ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 09.50 . และเที่ยวบินที่PG216 ออกจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 10.40 . และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.05 .  ทำให้สายการบิน มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง ไปกลับ กรุงเทพฯเชียงใหม่ รวม 2 เที่ยวบินต่อวัน

เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯลำปาง จะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 โดยเที่ยวบินPG203 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 07.45 . ถึงสนามบินลำปาง เวลา 09.15 . และเที่ยวบินที่ PG204 ออกจากสนามบินลำปาง เวลา 10.40 . และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.15 .  ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯลำปาง รวม 2 เที่ยวบินต่อวัน

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 และ 02-270-6699 ในเวลาทำการ

ตารางการบิน เส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯภูเก็ต, กรุงเทพฯเชียงใหม่ และกรุงเทพฯลำปางเริ่มวันที่ 1 กันยายน 2563