สังคม » วีพีเอ็น มอบเงินกองทุน โครงการศูนย์จัดการขยะฯ ครั้งที่ 12 ให้กับชุมชนในอำเภอดอยสะเก็ด177,202.00 บาท เพื่อใช้ประโยชน์แก่ชุมชน

วีพีเอ็น มอบเงินกองทุน โครงการศูนย์จัดการขยะฯ ครั้งที่ 12 ให้กับชุมชนในอำเภอดอยสะเก็ด177,202.00 บาท เพื่อใช้ประโยชน์แก่ชุมชน

21 สิงหาคม 2020
792   0

Spread the love

เมื่อเร็วๆนี้ นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.เชียงใหม่โดยนายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัดมอบให้พร้อมกับตัวแทนชาวบ้านจาก 9 ชุมชน ใน .ป่าป้อง.ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่

การมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.เชียงใหม่มอบเงินกองทุนครั้งที่ 12 ที่บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานจาก อบจ.เชียงใหม่ ได้จัดสรรให้กับชุมชนโดยรอบตามข้อตกลง โดยจะมีการมอบทุก 3 เดือน/ครั้ง ส่วนการที่จะนำเงินกองทุนที่ได้ไปดำเนินการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับมติของแต่ละชุมชนที่จะดำเนินการ ส่วนเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์เงินกองทุน จะแบ่งสัดส่วนตามระยะทางจากที่ตั้ง ของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ กับชุมชน .ดอยสะเก็ด

ทั้งนี้ ชุมชนที่ได้รับจะมี 9 แห่ง คือบ้านป่าตึงน้อย หมู่ 1 ซึ่งจะได้รับการจัดสรรมากที่สุดตามสัดส่วนคือตันละ 10 บาทขณะที่ .ดอยสะเก็ด, .ป่าป้อง, บ้านทุ่งยาว .8, บ้านกิ่วแล .11 จะได้ตันละ 5 บาทและบ้านป่าไม้แดง .2, บ้านป่ายางงาม .7, บ้านป่าคา .4 และบ้านหนองบัวพัฒนา .13 จะได้รับสัดส่วนตัน 4 บาทซึ่งการมอบเงินกองทุนครั้งนี้บ้านป่าตึงน้อย .1 จะได้รับเงินจัดสรรจำนวน 38,521.30 บาท .ดอยสะเก็ด, .ป่าป้อง,บ้านทุ่งยาว .8 บ้านกิ่วแล.11 จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนเท่ากัน เป็นเงินแห่งละ 19,260.65 บาท ส่วนบ้านป่าไม้แดง .2 บ้านป่ายางงาม .7 บ้านป่าคา .4 และบ้านหนองบัวพัฒนา .13 จะได้รับจัดสรรเท่ากันแห่งละ 15,408.52 บาท รวมทั้งหมด 177,202.00 บาทถ้วนในครั้งนี้

นอกจากนี้ การได้มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.เชียงใหม่นั้น บริษัทฯเป็นคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทานเข้าไปดำเนินการ แม้ว่าจะมีปริมาณขยะเข้ามาน้อยกว่ากำลังการผลิต แต่บริษัทฯมีความยินดีที่จะมอบเงินกองทุนนี้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2563 รวมเป็นเงินที่ได้จัดสรรให้กองทุนทั้งหมด 1,493,543.36 บาท

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999