สังคม » อโกด้าผนึกกำลังกับ WWF ปลูกต้นไม้ 6,000 ต้นที่เชียงใหม่

อโกด้าผนึกกำลังกับ WWF ปลูกต้นไม้ 6,000 ต้นที่เชียงใหม่

19 สิงหาคม 2020
975   0

Spread the love

พนักงานอโกด้ากว่า 50 คน นำโดย จอห์น บราวน์ (John Brown), ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอโกด้า และอาสาสมัครในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประเทศไทย (WWF-Thailand) เพื่อปลูกต้นไม้กว่า 6,000 ต้น มอบผืนป่าคืนสู่ธรรมชาติ ภายใต้โครงการ CSR ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ในการร่วมมือกันครั้งแรกกับ WWF อโกด้ามุ่งมั่นที่จะปลูกต้นไม้ในนามของพาร์ทเนอร์ที่พักในประเทศไทยและจีนซึ่งได้รับรางวัล Gold Circle Award ประจำปี 2019 โดยในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020 กลุ่มพนักงานของอโกด้า ตัวแทนของพาร์ทเนอร์ที่พักบางส่วน อาสาสมัครในชุมชน และนักเรียนจากโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 ได้ร่วมกันจัดเตรียมปุ๋ย และปลูกต้นกล้าจำนวน 6,000 ต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ WWF ในการสร้างแรงจูงใจให้ 10 ครอบครัวที่ทำเกษตรกรรมในพื้นที่ เปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาทำการเกษตรตามแนวคิด “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” เพื่อจัดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และหยุดการทำลายหน้าดิน

พลาย ภิรมย์ ผู้จัดการโครงการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประเทศไทย (WWF-Thailand) กล่าวว่า “สำหรับโครงการปลูกป่า FLR349 ในครั้งนี้ WWF ได้ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายและรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับอโกด้าซึ่งมีศักยภาพสูงในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการช่วยปรับปรุงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น พวกเรามีวิสัยทัศน์เดียวกันในการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้เกษตรกร ฟื้นฟูระบบอาหารในท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

ต่วน ฟาม (Tuan Pham) หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนและ CSR ของอโกด้า กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ และทำงานร่วมกับ WWF ในการช่วยกระจายประโยชน์ของการปลูกป่าให้กับเกษตรกรรายย่อยและระบบนิเวศในพื้นที่ชนบทโดยตรง ที่อโกด้า เรามุ่งมั่นที่จะตอบแทนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กทั่วประเทศไทยในการเชื่อมต่อกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม หรือสนับสนุนโครงการริเริ่มของชุมชนในท้องถิ่นดังเช่นโครงการนี้ ซึ่งเราให้การสนับสนุนทั้งเวลา ความมุ่งมั่นตั้งใจ และเงินช่วยเหลือ

ในปีนี้อโกด้าได้ดำเนินการขยายโครงการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม การตอบแทนสังคมถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมอโกด้า พนักงานอโกด้าสามารถลางานแบบได้รับเงินเดือนตามปกติเพื่อไปเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมได้ และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม ทีมงานด้านความยั่งยืนของอโกด้าจึงได้เปิดตัว Kiva (แพลตฟอร์มสำหรับการให้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบการและนักเรียนจากทั่วโลก) และ Benevity (แพลตฟอร์มการบริจาคเงิน) ให้พนักงานของอโกด้าในสำนักงานในกว่า 30 ประเทศทั่วโลกได้ใช้งาน”

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า 349 ของ WWF-Thailand ที่จัดตั้งขึ้นตามแนวคิด ‘ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง’ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภารกิจหลักของโครงการคือฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างระบบอาหารในท้องถิ่นที่ยั่งยืน เพื่อช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นจากหนี้ที่เกิดขึ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว รวมถึงอนุรักษ์ดิน พื้นที่รับน้ำ และป่าไม้ตามธรรมชาติ การปลูกป่ามีคุณค่าต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยคืนอากาศที่สะอาด พร้อมลดโอกาสในการเกิดน้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่.