สุขภาพ » นศ. ป.โท คณะพยาบาล มช. ศึกษาดูงาน รพ.ลานนา เชียงใหม่

นศ. ป.โท คณะพยาบาล มช. ศึกษาดูงาน รพ.ลานนา เชียงใหม่

15 สิงหาคม 2020
954   0

Spread the love

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมด้วยทีมหัวหน้าแผนกฝ่ายการพยาบาลและหัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ รองคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา ในโอกาสที่ได้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้การบริหารจัดการสถานบริการทางสุขภาพและพัฒนาแผนการตลาดสำหรับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล พร้อมทั้งศึกษาดูงานด้านการแพทย์ และการให้บริการของโรงพยาบาลลานนาอีกด้วย
โดยทางคณะพยาบาลศาสตร์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โรงพยาบาลลานนา เป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการดำเนินธุรกิจที่มีความมั่นคง เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีสำหรับนักศึกษา ซึ่งโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ที่พร้อมให้บริการชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง