สังคม » เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ จัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองประจำปี 2563

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ จัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองประจำปี 2563

8 สิงหาคม 2020
1010   0

Spread the love

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ จัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ปันรัก ปันสุข จากภูผาสู่มหานที” ระหว่าง 8-9 ส.ค. นี้

8 ส.ค. 63ที่ สำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เพื่อสื่อสารถึงความหลากหลาย และงดงามของวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นพื้นที่รณรงค์ถึงตัวตน สิทธิ และความสำคัญของชนเผ่าพื้นเมือง ภายใต้แนวคิด “ปันรัก ปันสุข จากภูผาสู่มหานที” ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย

สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น และคึกคัก มีพี่น้องชนเผ่าจากทั้ง 22 ชนเผ่าเข้าร่วมงาน และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าชนเผ่า การนำเสนออาหารพื้นเมืองชนเผ่า การแสดงทางวัฒนธรรม การตำข้าวปุ๊ก นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผู้แทนชนเผ่า และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นชนเผ่าเข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “สถานการณ์ผลกระทบ และการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง” และหัวข้อ “ผลกระทบและการปรับตัวของชนเผ่าพื้นเมืองในสถานการณ์โควิด-19” สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคมนี้ หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน