Event » เลือกซื้อสุดยอดสินค้าคุณภาพ จากผู้ประกอบการทั่วภาคเหนือในงาน “Shopping in the rain season 2”

เลือกซื้อสุดยอดสินค้าคุณภาพ จากผู้ประกอบการทั่วภาคเหนือในงาน “Shopping in the rain season 2”

7 สิงหาคม 2020
748   0

Spread the love

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะเพื่อส่งเสริมด้านการตลาด ภายใต้การจัดงาน “Shopping in the rain season 2” โดยมี นายวชิระ แก้วกอ ฝ่ายประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.นภาพร รีวีระกุล รองคณะบดี ฝ่ายนโยบายและการปฎิรูปองค์กร วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ดร.ภคินี อริยะ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิรูปธุรกิจ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเหนือที่ผ่านการบ่มเพาะภายใต้โครงการให้ได้รับการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน การทดสอบตลาด หรือการขยายช่องทางการตลาด มีออกบูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า การเจรจาธุรกิจเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า และการนำเสนอโมเดลทางธุรกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากแหล่งเงินทุน เป็นการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน การทดสอบตลาด หรือการขยายช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการโดยตรง

ซึ่งจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและพัฒนาศักยภาพที่ผ่านมาตลอดโครงการนำออกมาใช้จริง เพื่อประโยชน์และเพิ่มการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจ ตลอดจนสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงครั้งนี้ โดยหวังให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่เพิ่มเข้ามาให้กับผู้ประกอบการภาคเหนือได้แสดงศักยภาพที่มีและสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจรวมถึงแหล่งเงินทุนต่อไป

ในงาน มี“ผู้ประกอบการทั่วภาคเหนือมากกว่า 245 ร้านค้า อาทิ สินค้างาน Craft สินค้า Handmade สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์ ทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายภายในงานสำหรับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว/ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้แก่ กิจกรรม Business Matching ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการภายใต้โครงการ พร้อมเปิดเวทีการแข่งขัน Early Stage Pitching การแข่งขันโมเดลธุรกิจ ชิงทุนสนับสนุนธุรกิจกว่า 20,000 บาท และพลาดไม่ได้สำหรับเหล่านักช้อปและประชาชนที่สนใจทั่วไป นอกจากจะได้ชื่นชมสินค้าคุณภาพและช้อปปิ้งสินค้าภายในงานอย่างจุใจ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลงาน Handmade สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop D.I.Y. ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต.