ท่องเที่ยว » บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานสมุย

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานสมุย

20 กรกฎาคม 2020
671   0

Spread the love

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เตรียมเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบูทีคเลาจน์, บลูริบบอนคลับเลาจน์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม (Courtesy Corner), ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับเลาจน์ ณ ท่าอากาศยานสมุย โดยจะเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางบินภายในประเทศ เริ่มตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับการให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารและมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม ณ ท่าอากาศยานอื่นๆ หากเปิดให้บริการ ทางสายการบินฯ จะเเจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

โดยห้องรับรองบูทีคเลาจน์, ห้องรับรองบลูริบบอนคลับเลาจน์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 16.00 น. และมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม, ห้องรับรองบลูริบบอนคลับเลาจน์ ณ ท่าอากาศยานสมุย จะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุดและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ สายการบินฯ ได้กำหนดมาตรการด้านการรักษาความสะอาด และได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องรับรองผู้โดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานโดยผู้ชำนาญการ ในทุกจุดโดยละเอียด และทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จะเข้าทำการตรวจสอบก่อนเปิดให้บริการ

สำหรับแนวทางการปฏิบัติและการให้บริการสำหรับผู้โดยสาร ณ ห้องรับรองผู้โดยสารฯ และมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม (Courtesy Corner)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานสมุย สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3j9eono หรือติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 และ 02-270-6699 ในเวลาทำการปกติ.