สังคม » รมช.เกษตรฯมนัญญาขึ้นเหนือเปิดเวทีช่วยลำไย

รมช.เกษตรฯมนัญญาขึ้นเหนือเปิดเวทีช่วยลำไย

20 กรกฎาคม 2020
572   0

Spread the love

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดสัมมนาแนวทางการแก้ไขปัญหาลำไยตกต่ำ พร้อมอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นางศรีนวล บุญลือ รองประธานคณะกรรมการคนที่ 4 ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานดังกล่าว ณ หอประชุมอำไพพรรณการเกษตร บริษัทเอพีพีอินเตอร์ 989 จำกัด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดเวทีสัมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยการอภิปรายในประเด็น“แนวทางการแก้ไขปัญหาลำไยตกต่ำ”โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รมช.เกษตร นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นางศรีนวล บุญลือ รองประธานคนที่4ฯนางสาวอัจฉริยา พุทธชิโนรสสกุล เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไยตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999