ท่องเที่ยว » โรงแรมดวงตะวัน โรงแรมเลวิว และ วารี สปา ตบเท้า เข้ารับตราสัญลักษณ์ มาตรฐาน SHA

โรงแรมดวงตะวัน โรงแรมเลวิว และ วารี สปา ตบเท้า เข้ารับตราสัญลักษณ์ มาตรฐาน SHA

13 กรกฎาคม 2020
568   0

Spread the love

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบตราสัญลักษณ์ “SHA”เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ  และวารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โดยโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับในนามโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ , นภาพร  สักใหญ่  ผู้จัดการโรงแรมเลวิว  เชียงใหม่  เข้ารับในนามโรงแรมเลวิว  และ รจนา  ก่ำคำ  ผู้อำนวยการวารีสปา  เข้ารับในนาม  วารี สปา ในโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

ซึ่ง ทั้ง 3 แห่งของเลเชอร์กรุ๊ป  ได้รับการตรวจและรับรองมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration คือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ

 ดังนั้น เลเชอร์กรุ๊ป ขอให้ท่านได้สบายใจกับการเข้ารับการบริการของเรา สนใจ สำรองห้องพักและสำรองการบริการได้ที่โทร 02-938 2056-60 / 053 905000/053-211100-3.