เศรษฐกิจ » สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจัดประชุมหนุนสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจัดประชุมหนุนสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์

10 กรกฎาคม 2020
624   0

Spread the love

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นประธานเปิดการประชุมภายใต้โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล เพื่อบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานของสถาบัน  ตลอดจนจัดทำร่างคู่มือการสอบเทียบ การวัด และการทวนสอบเครื่องมือแพทย์ต่อไป  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

การประชุมครั้งนี้ ทางมว. ได้เชิญนายข้าวกล้า  สุใจ General Manager บริษัท ทรีท เมด จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Introduction และนายพลสรณ์  เส้งทั่น Senior Service Engineer & Electrical Safety Analyzer Trainer  บรรยายในหัวข้อ Electrical Safety Analyzer and Electrical Safety Test and IEC Standard  และ Electrosurgical Analyzer and Electrosurgical Unit Test

สำหรับการบรรยายเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายสหรัฐ เพ็ชรพระประเสริฐ บรรยายในหัวข้อ Defibrillator Analyzer and Defibrillator/AED test และนายภาณุพัฒน์  หนูจีน บรรยายในหัวข้อ Vital Sign Simulator and ECG, SpO2, NIBP and Vital Sign Monitor test ส่วนวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายภาณุพัฒน์  หนูจีน บรรยายในหัวข้อ Incubator/Radiant Warmer Analyzer and Incubator Test และหัวข้อ Fetal Simulator and Phototherapy and Radiometer and Fetal Monitor test

สำหรับการบรรยายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายภาณุพัฒน์  หนูจีน ได้ให้ข้อมูลความรู้ในหัวข้อ Gas Flow Analyzer + Vapor and Ventilator Test and Anesthetic Test รวมทั้งหัวข้อ Infusion Pump Tester and Infusion Pump/Syringe Pump Test  และในวันสุดท้าย วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้มีการบรรยายในหัวข้อ QA Tools and Dose Safety on X-Ray, US, NM, MRI โดย นายธณัท  พิทักษ์ภราดร Technical Sales Engineer  และหัวข้อ Rigid Scope and Fiber Optic Tester and Fiber Optic Test, Master Laboratories Test Equipment, IEC, MDQA and ECRI บรรยายโดย นายศักดิ์ชัย  สุใจ Managing Director ของบริษัทที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร   ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี