สังคม » จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน วางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน วางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์

3 กรกฎาคม 2020
388   0

Spread the love

วันนี้ (3 ก.ค. 63) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 โดยในที่ประชุมมีการติดตามผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ กรณีเผาในที่โล่งตามประกาศช่วงห้ามเผา การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เผาไหม้ สรุปผลการถอดบทเรียนประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี พ.ศ. 2563 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน(After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบายไว้ โดยให้ก้าวไปสู่เป้าหมายการจะทำให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงความพยายามและแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา พร้อมให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ป่าโดยเฉพาะ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยทหาร ต้องทำงานร่วมกันในการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงระดับหมู่บ้าน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างจุดเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามความคืบหน้าในการถ่ายโอนภารกิจด้านหมอกควันไฟป่าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงการกำหนดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

นอกจากนี้ขอให้ทุกหน่วยงาน เชิญชวนประชาชนให้ความร่วมมือในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ในบ้าน รวมทั้งตั้งเป้าให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นพื้นที่นำร่อง โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเสริมการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในทุกมิติ ทั้งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้กับชุมชน โดย จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นทุกปีที่ผ่านมา