ท่องเที่ยว » เชียงใหม่ ขานรับเปิดเมืองท่องเที่ยว ในแคมเปญ We love Chiang Mai SUPER PRIVILEGE

เชียงใหม่ ขานรับเปิดเมืองท่องเที่ยว ในแคมเปญ We love Chiang Mai SUPER PRIVILEGE

3 กรกฎาคม 2020
511   0

Spread the love

“We Love Chiang Mai” ขานรับเปิดเมืองท่องเที่ยว ด้วยแคมเปญสุดคุ้ม คุ้มสุด ๆ We love Chiang Mai SUPER PRIVILEGE ดึง 35 กลุ่มสินค้าและบริการ และผลิตภัณฑ์เด่น 25 อำเภอ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายนวพล คันธวณิช ประธานกองทุน We Love Chiang Mai  และนายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงกับภาคีเครือข่ายถึงการขานรับเปิดเมืองท่องเที่ยวด้วยแคมเปญสุดคุ้ม คุ้มสุด ๆ  We love Chiang Mai SUPER PRIVILEGE จาก 35 กลุ่มสินค้าและบริการ และผลิตภัณฑ์เด่น 25 อำเภอ

โดยกล่าวถึง We Love Chiang Mai ว่า เกิดจากความร่วมมือของเอกชนภาคการท่องเที่ยว ในชื่อกลุ่ม “รวมพลคนท่องเที่ยวเชียงใหม่” ซึ่งได้ร่วมกันผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งแต่กิจกรรมมหาสงกรานต์ปี 2562 จนเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว จึงได้หารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน หาแนวทางดำเนินการต่อสถานการณ์ดังกล่าว We Love Chiang Mai จึงได้พัฒนาเป็น ”กองทุน We Love Chiang Mai” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการให้ We Love Chiang Mai เป็นแบรนด์ของจังหวัดเชียงใหม่ และให้ทุกภาคส่วนได้เป็นเจ้าของร่วมกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์การทำงาน 3 ด้าน คือด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ (Product)  ด้านการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและร่วมพัฒนาเมืองเชียงใหม่ (Activity) และด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (PR)

สำหรับการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ได้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างช่องทางการตลาด เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทาง Application  We Love Chiang Mai พร้อมทั้งจัดทำ แคมเปญใหญ่ We love Chiang Mai SUPER PRIVILEGE โดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และลูกค้าจากต่างประเทศในระยะต่อไป ด้วยโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย สุดคุ้ม คุ้มสุด ๆ ด้วย We love Chiang Mai SUPER PRIVILEGE จากผู้ประกอบการทั้งจังหวัดเชียงใหม่ มากกว่า 35 กลุ่มสินค้าและบริการ และสุดยอดผลิตภัณฑ์ ของดี 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะช่วยกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป.