สังคม » ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เน้นย้ำมาตรการ ควบคุม ติดตาม ดูแลการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ โควิด-19 ในช่วงเปิดภาคการศึกษา และขอให้ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมหากเกิดสาธารณภัยช่วงฤดูฝน

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เน้นย้ำมาตรการ ควบคุม ติดตาม ดูแลการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ โควิด-19 ในช่วงเปิดภาคการศึกษา และขอให้ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมหากเกิดสาธารณภัยช่วงฤดูฝน

29 มิถุนายน 2020
466   0

Spread the love

เมื่อวันที่29 มิ.ย. 63 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน ให้แก่อำเภอทั้ง 25 อำเภอ , การมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า การมอบรางวัล เชิดชูเกียรติ อปพร. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 และ การมอบเกียรติบัตรอำเภอคุณธรรมต้นแบบตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่และแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ในการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ ควบคุม ติดตาม กำกับดูแล การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์โดยรวมทั้งประเทศจะคลี่คลายแล้วก็ตาม  แต่ยังคงมีความเสี่ยง หากประชาชนละเลยมาตรการทางสาธารณสุข อาจมีการระบาดซ้ำรอบที่สองได้  อย่างไรก็ตามมาตรการ Social Distancing ยังเป็นมาตรการสำคัญโดยจะใช้ควบคู่ไปกับการใช้วิถีชีวิตปกติในรูปแบบใหม่ หรือ New normal ทั้งนี้ ขอให้สร้างความเข้าใจกับประชาชน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ห่วงใยต่อสถานการณ์ฝนตกหนัก ในช่วงฤดูฝน  โดย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานพื้นที่เสี่ยงภัยช่วงฤดูฝนของจังหวัด ว่ามีมากถึง 15 อำเภอที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงมอบหมายให้ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภ้ย  ไปจัดอบรมอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุ เพื่อลดคามเสียหายที่จะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ พร้อมให้ทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงที โดยเน้นการใช้สื่อโซเชียล เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เข้าถึงประชาชน.