เศรษฐกิจ » ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ เชิญผู้ประกอบการ ตอบแบบสำรวจความต้องการคงไว้ซึ่งภารกิจและดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ต่อหรือไม่

ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ เชิญผู้ประกอบการ ตอบแบบสำรวจความต้องการคงไว้ซึ่งภารกิจและดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ต่อหรือไม่

28 มิถุนายน 2020
799   0

Spread the love

ขอเชิญผู้ประกอบการ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ร้านค้า สมาคม หน่วยงานต่างๆ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการให้ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ คงไว้ซึ่งภารกิจและดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ต่อหรือไม่ ผ่านการทำแบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความต้องการให้ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ คงไว้ซึ่งภารกิจในการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ด้านการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์​ ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริม​ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือด้านการค้าระหว่างประเทศ ต่อไปหรือไม่

ระยะเวลาตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563

จัดทำแบบสำรวจโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จ. เชียงใหม่
ที่อยู่: 29/19 ถนน สิงหราช ซอย 3 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053 216 350

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 507 8114

📮สามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/3PZD91bZr1YYjPAW6