สังคม » สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย สร้างความรู้การป้องกันการก่อเหตุร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย สร้างความรู้การป้องกันการก่อเหตุร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

28 ตุลาคม 2019
734   0

Spread the love

สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาบทบาทของประชาชนในการป้องกันการก่อเหตุร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจและเฝ้าระวังป้องกันการก่อการร้าย

28 ตุลาคม 2562 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา บทบาทของประชาชนในการป้องกันการก่อเหตุร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยสมาคมความมั่นคงแห่งประเทศไทย จัดให้มีขึ้นเนื่องจากเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดสำคัญ ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยตลอดทั้งปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนหลายล้านคน จึงเป็นโอกาสดีที่จะให้ความรู้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาพรวม

การก่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มีทั้งการปฏิบัติของชาวต่างชาติ เช่นกรณีที่เกิดขึ้นที่ศาลพระพรหม สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 20 คน บาดเจ็บ 128 คน และการปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อการร้ายภายในประเทศ กรณีที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2559 ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 35 คน อีกกรณีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 มีการวางระเบิดแสวงเครื่องและระเบิดเพลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 จุด มีร้านค้าถูกเพลิงไหม้เสียหายหลายแห่ง แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งการก่อเหตุร้ายทั้งสามกรณีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างร้ายแรง เป็นการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว ความเชื่อมั่นของนักลงทุน สร้างความหวาดกลัว ความวิตกกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับคนไทยทั่วไป

โดยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบนำคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน การลักลอบค้าอาวุธ รวมถึงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ด้วยความก้าวหน้าทางการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้กลุ่มอาชญากรรมแสวงประโยชน์นำไปใช้ในการกระทำผิด อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย