สังคม » สนภ.3 ขุดลอกแหล่งน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.สุโขทัย

สนภ.3 ขุดลอกแหล่งน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.สุโขทัย

21 มิถุนายน 2020
370   0

Spread the love

จัดชุดปฏิบัติงานช่างเข้าดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ (คลองน้ำเย็น) บ.ป่ากุมเกาะ ม.4 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ระยะทาง 1.685 กม.

ตามแผนงานโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในห้วงฤดูฝน

ปัจจุบันผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100% ผู้ได้รับผลประโยชน์ 192 ครัวเรือน ประชากร 509 คน พื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 300 ไร่