สังคม » “เกษตรจัดรวมพลคนส่งเสริมร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเชียงใหม่”

“เกษตรจัดรวมพลคนส่งเสริมร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเชียงใหม่”

21 มิถุนายน 2020
627   0

Spread the love

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรครั้งที่ 2/2563

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติ นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศบาลตำบลยางเนิ้ง กล่าวต้อนรับคณะ นายจตุรนต์ สุวรรณพินท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 พร้อมหัวหน้ากลุ่มฝ่าย เกษตรอำเภอและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่จาก 7 อำเภอ ได้แก่ อ.สารภี อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สันกำแพง อ.สันป่าตอง อ.หางดง อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยรเรียนรู้หาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานส่งเสริมเกษตรในพื้นที่ต่อไป