สุขภาพ » การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ตรวจโควิด-19 รพ.ลานนา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ตรวจโควิด-19 รพ.ลานนา

21 มิถุนายน 2020
461   0

Spread the love

นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ นำพนักงานและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานเชียงใหม่ เข้ามารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โดยมีนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ที่จะเข้ามาติดต่อราชการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่

อีกทั้งเป็นตัวอย่างนำร่องในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ โรงแรม สปา และธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ควรมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยทั่วกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่า สถานประกอบการของตนเองนั้น ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ก่อนฤดูการท่องเที่ยวในเชียงใหม่จะกลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติอีกครั้งในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของสปสช. ตรวจแล็ปหาเชื้อโควิด-19 ให้กับคนไทยทุกคน ที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย