ท่องเที่ยว » ท่าอากาศยาน ชม.มอบน้ำดื่ม 1,500 ขวด ให้แก่เทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นส่วนหนึ่งในถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่ปชช.

ท่าอากาศยาน ชม.มอบน้ำดื่ม 1,500 ขวด ให้แก่เทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นส่วนหนึ่งในถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่ปชช.

18 มิถุนายน 2020
398   0

Spread the love

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มจำนวน 1,500 ขวด ให้แก่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งการขาดรายได้ และการขาดอาชีพ นอกจากนี้ผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังได้ให้การสนับสนุนจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม และน้ำดื่ม เติมใน “ตู้ปันสุข” ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ระหว่างประตู 3 และ ประตู 5) ตลอดเดือนมิถุนายน 2563 โดยผู้บริหารของท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเติมสิ่งของเป็นประจำทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อแบ่งปันสิ่งของดังกล่าว ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการแสดงน้ำใจให้แก่กัน ในช่วงเวลาที่หลายๆ คนได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย